Kull 32


Valpar födda 2019-09-10 efter Legolas Kelebdil och Difloyds Thames

Copyright @ All Rights Reserved

Här är vi nyfödda och det blev 2 flickor som är röd trefärgade och 2 flickor som är red merle